Chcielibyśmy poinformować, że wprowadzając do obrotu wyrób budowlany typu okno lub drzwi o określonej odporności ogniowej należy przestrzegać wymogów z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych ”, która określa zasady  wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych. Zgodnie z art.5 ust.1 tej Ustawy  wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną może być wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie to, krótko zwane CPR nakłada na producentów wprowadzających do obrotu swoje wyroby w oparciu o zharmonizowane normy  obowiązek wystawiania deklaracji właściwości użytkowych (DWU) oraz znakowania wyrobu znakiem CE. Producent wystawia w/w dokumenty na podstawie certyfikatu stałości właściwości użytkowych ,który wydaje uprawniona jednostka certyfikująca .

Okna i drzwi p.poż. od marca 2017 r. objęte są normą zharmonizowaną EN 16034:2014.

Przytaczając powyższe przepisy chcemy zwrócić uwagę na wiele nieprawidłowości z jakimi spotykamy się w ostatnim czasie .Szczególnie nadużywane jest wprowadzanie  do obrotu wyrobów p.poż. na podstawie jednostkowego  zastosowania wg indywidualnej dokumentacji technicznej .
Nieuczciwi producenci nie posiadający uprawnień do wykonywania stolarki ppoż. wprowadzają w błąd inwestorów oraz służby z pionu kontroli oferując wykonanie wyrobów bez certyfikatu tylko na podstawie jednostkowego zastosowania. W indywidualnej dokumentacji technicznej powołują się na  art.10 w/w Ustawy, który dopuszcza takie rozwiązanie lecz z wyłączeniem wyrobów oznakowanych znakiem CE wykonywanych wg norm zharmonizowanych. Ustawowe organy kontrolne, które powinny stać na straży przepisów niestety wykazują się ignorancją i niekompetencją w zakresie ich znajomości. Należy z całą stanowczością podkreślić ,że używanie jednostkowego zastosowania  w odniesieniu do przeciwpożarowych okien i drzwi jest niezgodnie z polskim prawem.

Państwa dane osobowe, pobierane przez stronę internetową, znajdą się w systemach informatycznych firmy PPU KOMPLEX - DOM TADEUSZ ZMYŚLONY, ul.Kuczek 30, 87-700 Aleksandrów Kujawski, będącej jednocześnie Administratorem Danych Osobowych. Są to następujące dane: adres e-mail, pliki cookie, statystyki google analytics. Dane zbierane są zgodnie z art.5 pkt 1 lit. c w sposób minimalny.
Kontakt z Administratorem email: biuro@komplex-dom.pl
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto, w każdej chwili posiadają Państwo prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych. Czytaj politykę prywatności.